To content (skip navigation)

Zabawa na sześciu strunach (gitara klasyczna od 8. r.ż.)

„Zabawa na sześciu strunach” jest kursem nauki gry na gitarze klasycznej dla dzieci od 8. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Głównym celem kursu jest:

  • nauka technik gry instrumentalnej;
  • nauka szerokiego zakresu repertuaru, stylów i utworów zespołowych;
  • integracja kształcenia słuchu, teorii, improwizacji i akompaniowania;
  • muzykowanie w zespole.

Kto może brać udział?
Dzieci od 8. r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-8 uczestników